PROSJEKTER / RUSSEFANGELEIREN

russefangeleiren

MArkering av fullførelse på trondenes

Noen av Rotarys medlemmer ble spesielt invitert til fredning av Historiske Trondenes og Trondenes fort fredag 29. oktober 2021. Det var medlemmer som i sin tid var med på dugnadsarbeidet for å rydde Russefangeleiren. Nydelig lunsj på Trondenes historiske senter, taler, overrekkelsen av fredningsdokumenter og nydelig musikalsk innslag av blåsekvartett fra Hærens musikk i Trondenes kirke og omvisning på historisk grunn. Stas å bli gjort stas på!
Alle foto: Tove Singsaas Vollen


Omtale i Rotary Norden

I Rotary Norden no 5/2013 er prosjektet vårt presentert. Det er Harald Isachsen som har forfattet artikkelen.

Utvidelse av Stien langs sjøen mot Russefangeleiren

I det siste har Museet laget vei mot Russefangeleiren. Dette blir en utmerket forlengelse av "stien langs sjøen".   


Bakgrunnen for prosjektet, litt historie

Under andre verdenskrig bygde nazistene batteriet med de fire Adolf-kanonene på Trondenes fort. Kanonene er blant verdens største landbaserte kanoner, og inngikk i "Festung Europa". Deres viktigste oppgave var, sammen med Batterie Dietl på Engeløya og en rekke andre batterier og forsvarstiltak i Vestfjorden og Ofotfjorden, å kontrollere innløpet til Narvik.

Narvik var viktig for utskiping av jernmalm fra Kiruna. Sovjetiske krigsfanger ble benyttet til blant annet til å bygge kanonfundamentene på Trondenes fort.

Fangene bodde i leiren vi er i ferd med å rydde. Det var flere slike fangeleire her i vårt område. De første fangene kom sannsynligvis i oktober 1941 til Harstad. Av de 600 som kom til Trondenes 27. oktober 1942, døde ca. 180 i løpet av to måneder. Det tilsvarer tre døde fanger hver dag

Prosjektet vårt

Prosjektet med å avdekke leieren og historien er et samarbeid mellom Harstad Syd Rotary klubb og Sør-Troms Museum. Vår oppgave er å rydde bort skogen som har vokst over ruinene fra fangeleiren, og å bidra til å samle inn informasjon om leiren og fangene. Sør-Troms Museum skal samle, systematisere og presentere informasjonen.

Vi samarbeider også med Michael Stokke som er historiker, og jobber for Narviksenteret. Han har skrevet mastergradsoppgave om sovjetiske sivile tvangsarbeidere i Norge, og har samlet informasjon om emnet sovjetiske fanger i 13 år. Han har også samlet mye informasjon om sivile tvangsarbeidere og frivillige i tysk tjeneste i hele Norge. Se gjerne på hans web-portal om emnet: http://www.sovjetiske-krigsfanger.no/index.htm.

Michael Stokke er tildelt den Russiske føderasjons forsvarsministers medalje "For meritter i forevigelsen av minne om de falne forsvarere av fedrelandet" for sin store innsats i forevigelsen av minne om de falne Sovjetiske militære. Medaljen og bevis ble overrakt i Bergen 7. mai 2010 av den Russiske militærattachen og visekonsulen.

Bildene viser noe av arbeidene som klubben gjør. I sommer planlegges det å gjennomføre klubbmøter på stedet der jobbing står på programmet

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Harstad
Adresse: Anna Elisabeths gate 8
Postnummer: 9405
Sted: Harstad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Kontakt: harstad@rotary.no

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...