GLOBAL GRANT CBWCF

We are in the process of planning a new Global Grant project.

Norsk tekst nedenfor

Between 2009 and 2016, the Rotary Club of Harstad undertook a series of independent projects and activities to raise funds in support of the Children's Burn & Wound Care Foundation (CBWCF). This foundation was established by Hans-Petter Schjelderup and Einar Eriksen in 2007, and our club has contributed approximately NOK 1.5 million to further the foundation's vital mission. A portion of these funds came directly from generous sponsors. Notably, in 2011-2012, we executed a Matching Grant project with a total budget of NOK 900,000, aimed at acquiring medical equipment for an operating room in the hospital located in Addis Ababa. For this endeavor, our club received NOK 157,000 in support from the Rotary Foundation, in addition to financial contributions from other clubs and districts.


The Rotary Club of Harstad has now made the decision to continue our collaboration with CBWCF. However, this time, our focus is on supporting the foundation's preventive initiatives. The central aspect of this project involves the production and distribution of a stove designed to replace traditional open fires, which have tragically caused numerous burn injuries in children. This stove, known as “Pekope”, was invented by Paul Wendelboe in the 1980s and is recognized for its clean-burning and smoke-free characteristics. In partnership with the University of Agder, CBWCF has conducted tests on this stove, which is manufactured in stainless steel by LIYU Manufacturing, a company owned by the foundation, located in Hawassa, just a few miles south of Addis Ababa, Ethiopia. The stove's outstanding features include a cool surface and minimal emissions of exhaust gases. While it can burn various types of fuel, the foundation has particularly emphasized the use of pellets made from biological materials such as coffee husks, sawdust, and sugarcane residues.
The Rotary Club of Harstad aims to establish a Global Grant project, with partial funding from The Rotary Foundation (TRF), in collaboration with other Rotary clubs and districts, both within our country and internationally. We have been fortunate to establish contact with the Rotary Club of Hawassa, situated in the same city as LIYU Manufacturing. Consequently, Hawassa Rotary Club will serve as the Host Club, while the Rotary Club of Harstad will take on the role of the International Sponsor Club.
One of the foremost challenges for CBWCF is to produce the stove at a cost that makes it accessible to the general population. Additionally, there will be a need to develop logistics and marketing strategies to enable the wide distribution of the stove in society. Therefore, our Global Grant project will prioritize the further development of production technology, distribution methods, and marketing as central components.
In the image below, you can see participants from the initial meeting between CBWCF and representatives from the Rotary Club of Hawassa (RCH):


From left:
  • Dr. Belayhun Kibret, Associate Professor of Medical Biochemistry at Hawassa University, Past President of Rotary Club of Hawassa, and Past AG of South Ethiopia area.
  • Dr. Fekade Yerakly, Assistant Professor of Pathology at Hawassa University and member of RCH.
  • Ashenafi Eruwa Suilto, representing LIYU Manufacturing.
  • Seppo Lahdeaho, representing CBWCF/LIYU Manufacturing.
  • Alemayehu Abebe, a Public Health specialist at Hawassa University and Project manager for RCH.

Other key personnel from CBWCF/LIYU who were not present at the meeting include Hans-Petter Schjelderup, Einar Eriksen, and Jan Myklebust, who play pivotal roles in the stove project for the foundation. The coordinating organization, Rotary Ethiopia, led by Teshome Kebede, will also be a central player in this project. The clubs will work closely with their respective Rotary districts: District 2275 in Norway and District 9212 in Ethiopia.

Visit https://childrensburncare.org/
and https://childrensburncare.org/the-pekope-stove/

Vi planlegger nytt Global Grant prosjekt

I perioden 2009-2016 gjennomførte Harstad Rotaryklubb en rekke egne prosjekter og aktiviteter for å samle inn midler til støtte for Children’s Burn & Wound Care Foundation (CBWCF). Stiftelsen ble grunnlagt av Hans-Petter Schjelderup og Einar Eriksen i 2007, og vår klubb har til nå bidratt med omtrent 1,5 millioner kroner til stiftelsens viktige arbeid. En del av disse midlene ble direkte donert av sponsorer, mens i 2011-2012 gjennomførte vi et Matching Grant-prosjekt med et totalt budsjett på 900 000 kroner for å anskaffe medisinsk utstyr til et operasjonsrom ved sykehuset i Addis Abeba. For dette prosjektet mottok klubben 157 000 kroner i støtte fra Rotaryfondet, i tillegg til finansiell støtte fra andre klubber og distrikter.

Nå har Harstad Rotaryklubb besluttet å fortsette samarbeidet med CBWCF, men denne gangen ønsker vi å støtte stiftelsens forebyggende arbeid. Prosjektet skal fokusere på produksjon og distribusjon av en ovn som erstatter den tradisjonelle åpne ilden som har forårsaket så mange brannskader blant barn. Denne ovnen, oppfunnet av Paul Wendelboe på 1980-tallet og kjent som Pekope, er rentbrennende og røykfri. CBWCF har i samarbeid med Universitetet i Agder testet ovnen, som produseres i rustfritt stål av stiftelsens egen produsent, LIYU Manufacturing i Hawassa, noen mil sør for Addis Abeba i Etiopia. Ovnens unike egenskaper er at overflaten er kald samtidig som den har minimale utslipp av avgasser. Den kan bruke ulike typer brensel, men stiftelsen har spesielt fokusert på pellets laget av biologisk masse, som for eksempel kaffeskall, sagflis og rester fra sukkerrør.

Harstad Rotaryklubb ønsker å etablere et Global Grant-prosjekt, delvis finansiert av The Rotary Foundation (TRF), i samarbeid med andre Rotary-klubber og distrikter både nasjonalt og internasjonalt. Vi har vært heldige og har nå fått etablert kontakt med Rotary Club of Hawassa, som ligger i samme by som produsentselskapet LIYU Manufacturing. Hawassa Rotaryklubb vil derfor være vertskapsklubb (Host Club), mens Harstad Rotaryklubb vil være den internasjonale sponsorklubben (International Sponsor Club).

En av de viktigste utfordringene for CBWCF er å produsere ovnen til en pris som gjør den tilgjengelig for befolkningen. Det vil også være behov for å utvikle logistikk- og markedsføringsstrategier for å kunne distribuere ovnen bredt i samfunnet. Derfor ønsker vi at Global Grant-prosjektet skal fokusere på videreutvikling av produksjonsteknologi, distribusjon og markedsføring som sentrale elementer.

På bildet nedenfor ser du deltakere fra det første kontaktmøtet mellom CBWCF og representanter fra Rotary Club of Hawassa (RCH):


Fra venstre

  • Dr. Belayhun Kibret, Associate professor Medical Biochemistry, Hawassa University, Past president of Rotary club of Hawassa and Past AG of South Ethiopia area
  • Dr. Fekade Yerakly, Assistant professor of Pathology, Hawassa University, member of RCH
  • Ashenafi Eruwa Suilto, LIYU Manufacturing
  • Seppo Lahdeaho, CBWCF/LIYU Manufacturing
  • Alemayehu Abebe, Public Health specialist, Hawassa University, Prosjektleder for RCH

Andre sentrale personer i CBWCF/LIYU som ikke var til stede inkluderer Hans-Petter Schjelderup, Einar Eriksen og Jan Myklebust, som spiller en viktig rolle i kokeovnprosjektet for stiftelsen. Koordineringsorganet Rotary Etiopia, ledet av Teshome Kebede, vil også spille en sentral rolle i prosjektet.

Klubbene vil samarbeide tett med sine respektive Rotary-distrikter: Distrikt 2275 i Norge og distrikt 9212 i Etiopia.

Klikk inn på https://childrensburncare.org/ og https://childrensburncare.org/the-pekope-stove/


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Harstad
Adresse: Anna Elisabeths gate 8
Postnummer: 9405
Sted: Harstad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Kontakt: harstad@rotary.no

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...